Međunarodni ispiti opšte informacije

Резултат слика за medjunarodni ispitiРезултат слика за medjunarodni ispiti goetheРезултат слика за medjunarodni ispiti

 

Pripremite se za međunarodne ispite potrebne za studije, rad i život u inostranstvu. Kursevi se održavaju u malim grupama, u redovnom i ubrzanom režimu rada. Svi naši polaznici su do sada ostvarili željene rezultate.

Pre početka kursa svi polaznici moraju da urade ulazno testiranje (na sajtu ili u školi). Da bi pohađali kurs i postigli željene rezultate polaznici moraju da imaju predznanje na najmanje B2 (upper-intermediate) nivou. Polaznicima koji nemaju potrebno predznanje savetujemo da prvo završe redovne opšte kurseve engleskog jezika koji će im garantovati dobru osnovu i omogućiti da pohađaju kurseve pripreme za međunarodne ispite.

Prilikom upisa polaznici treba da obaveste predavače o sledećem:

  1. Rok u kom treba da polože međunarodni ispit
  2. Rezultat koji im je potreban (na sajtu fakulteta ili ambasada obično se nalazi podatak o minimalnom rezultatu neophodnom da bi se zadovoljili kriterijumi)
  3. Ukoliko se polaznici odluče za IELTS, treba da naglase da li im je potreban General ili Academic Module

Pored udžbenika i radne sveske (ili testovnika) po kojima se vrši priprema za kurs, polaznici dobijaju dodatni materijal koji su predavači izabrali kao najbolje delove iz dostupne literature za pripreme ispita. Svim polaznicima je omogućeno da dobiju specijalne knjige “vodiče” sa savetima za ispite koje su profesori saželi na osnovu dugogodišnjeg iskustva u vođenju priprema. Svi polaznici u toku kursa, a naročito pred kraj kursa, rade simulacije testiranja koje predavači ocenjuju i na osnovu toga im daju dodatne savete za poboljšanje rezultata.