Kursevi ruskog jezika održavaju se na sledećim nivoima:    A1 A2 Amazon.com: 3dRose db_216452_1 I Love Moscow. Russia. Russian Flag. Popular  Saying. Drawing Book, 8 by 8": Arts, Crafts & Sewing B1 B2 

Kurseve vode diplomirani profesori koji su imali priliku da se usavršavaju u Rusiji. U toku  svakog kursa se pored standardnog programa predviđenog udžbenikom koristi i mnoštvo dodatnog materijala koji omogućava potpunije, direktnije i interaktvinije usvajanje ruskog jezika. 


Pretraga sajta: