FAQ

ilustracija_faq2

 

Frequently Asked Questions (FAQs)

Ovde su neka od najčešće postavljanih  pitanja od strane polaznika naše škole do sada. Nadamo se da će vam ona pomoći da rešite neke nedoumice:

 

Koliko vremena mi treba da progovorim engleski?

Učenje jezika je proces i morate prihvatiti činjenicu da su potrebne godine, ako ne živite u engleskom govornom području, da bi počeli da komunicirate o kompleksnijm temama tečno i bez većih grešaka. Prosečan kurs engleskog jezika po nivou koji je određen CEF skalom traje 2 semestra (od 6 do 8 meseci) i nakon svakog standardnog kursa mi savetujemo polaznicima da završe i kurs konverzacije na odgovarajućem nivou (u trajanju od tri ili četiri meseca). Veliki broj naših polaznika koji su došli u školu sa početnim znanjem engleskog jezika se sada sprema za neki od međunarodnih ispita. Dakle, važno je napraviti prvi korak, biti istrajan i, naravno, uživati u procesu. I druga važna stvar- nikad nije kasno! Ne postoji starosna granica za učenje jezika- sve je stvar lične motivacije i želje!

Koliko vremena mi treba da se spremim za FCE, CAE, CPE?

Dužina pripreme svakako zavisi od znanja sa kojim dolazite na kurs. Generalno, standardni kurs pripreme traje 2,5 semestra (2 semestra kurs i pola semestra simulacije ispita, takozvani „exam drills“). Ovo je optimalni tok pripreme pri čemu se kurs održava u redovnom režimu (2 puta nedeljno po 90 min i simulacije jednom nedeljno u trajanju od 90-120 min).

Koliko vremena mi treba da spremim IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, SAT?

Mi nudimo ubrzanu pripremu za ove ispite (u trajanju od 2 meseca, 2 puta nedeljno, 120 minuta po času). Međutim, da bi ova priprema dovela do željenih rezultata jako je važno da imate minimum B2 (upper –intermediate ili viši srednji) nivo znanja prilikom ulaznog testiranja koji ćete uraditi u školi. U poslednje vreme smo dobili veliki broj poziva od strane polaznika koji poseduju elementarno znanje engleskog jezika a kojima je potrebno da IELTS ili TOEFL ispit polože u kratkom roku kako bi otišli da studiraju ili rade u inostranstvu. U tom slučaju, savetujemo polaznicima da krenu na neki od standardnih kurseva koji se nude u školi i da, tek pošto završ B2 kurs, krenu da se spremaju za neki od ovih ispita. Na kurseve pripreme ne primamo nikoga ko nema odgovarajući nivo predznanja.

Koliko predznanje mi je potrebno za polaganje međunardonih ispita?

Zavisi od ispita za koji se spremate ali u većini slučajeva potrebno je da posedujete minimum B2 nivo, viši srednji ili upper-intermediate kurs, da biste mogli da pratite nastavu i ostvarite željene rezultate.

Koliko dugo važe međunarodni sertifikati koje dobijem?

IELTS, TOEFL, SAT, GRE, GMAT važe 2 godine od datuma polaganja ispita dok CAMBRIDGE ESOL ispiti (KET, PET, FCE, CAE, CPE) nemaju rok trajanja i važe neograničeno. Svi ispiti su međunarodno priznati i mogu se koristiti kao potvrda znanja engleskog jezika pri aplikacijama na fakultete ili na posao u inostranstvu.

Gde mogu da polažem međunarodne ispite?

Cambridge ESOL ispite (KET, PET, FCE, CAE, CPE) možete polagati u Novom Sadu i u Beogradu. IELTS, TOEFL, GRE, SAT, GMAT je moguće polagati samo u Beogradu (TOEFL i u Subotici).

Da li se prijavljivanje i uplata testa može vršiti u školi?

Ne. Prijavljivanje i uplata testa se vrši ili u British Council-u (za PET, KET, FCE, CAE, CPE, IELTS, TOEFL) ili online (TOEFL, GRE, GMAT, SAT). Mi možemo samo da vas uputimo kako to da uradite i da vam pomognemo ako imate nekih nedoumica.

Koliko vremena prođe dok ne dobijem rezultate ovih ispita?

Rezultati za Cambridge ESOL ispite su kandidatima dostupni putem interneta otprilike 8 nedelja nakon polaganja ispita. Diploma se dobija 3 meseca nakon datuma polaganja. IELTS rezultati se mogu proveriti na internetu nakon 2 nedelje od polaganja ispita a potvrda o položenom ispitu se šalje poštom nakon otprilike 3 nedelje od datuma polaganja. Rezultati za TOEFL, GRE, GMAT su vam dostupni odmah nakon polaganja testa (osim rezultati pisanog dela) a za SAT možete pogledati rezultate na vašem interenet profilu otprilike 2 nedelje nakon polaganja ispita.

Koji rezultat mi je potreban da bih se upisao na fakultet u inostranstvu?

Svaki univerzitet će na svom sajtu precizno navesti potreban rezultat za upis na studije. Pre polaska na kurs informišite se o tome koji rezultati su vam potrebni za upis i o tome obavestite svog predavača.

Koji materijal mi je potreban za spremanje ispita?

Sav neophodan materijal za pripremu ispita dobijate u školi (knjige, radne sveske, materijal za simulacije). Takođe svi polaznici dobijaju specijalno dizajnirane knjige  „vodiče“ sa savetima za ispite koje su profesori saželi na osnovu dugogodišnjeg iskustva u vođenju priprema.

Kako se rade simulacije za kompjuterske testove?

Ove simulacije se rade na kompjuteru. Svaki polaznik na TOEFL, GRE i GMAT kurs ima dve besplatne kompjuterske simulacije uključene u cenu priprema.