Radionice za IELTS i TOEFL se održavaju svake poslednje subote u mesecu i cilj im je da polaznike upoznaju sa strukturom testa i da im pomogu da razviju osnovne tehnike polaganja ispita. Radionice takođe uključuju mini simulaciju ispita i analizu rezultata.

PROGRAM RADIONICE IZGLEDA OVAKO:

  1. INFORMACIJE O FORMATU ISPITA I TIPU PITANJA (1h)
  2. SAVETI ZA PRIPREMU ISPITA I UKAZIVANJE NA TIPIČNE GREŠKE (1h)- svi polaznici od nas dobijaju skriptu, “vodič” za polaganje ispita. Pored saveta i strategija za unapređenje rezultata na testu, skripta je i kompilacija materijala iz probrane literature za pripremu ispita.
  3. PAUZA ZA KAFU (15 min)
  4. MINI SIMULACIJA (1h i 30 min)
  5. ANALIZA REZULTATA (45 min)

Pretraga sajta: