Časovi engleskog jezika za decu

Nastava engleskog jezika za decu od 5 godina

Deca uče jezik na zabavan i pristupačan način kroz pesmu, glumu i timske zadatke.

Kids-in-classroom1 (1)  Tell-Me-A-Story-Cards-1024x1024

Deca koja pohađaju časove engleskog jezika nemaju problem da uspešno prate školsku nastavu na engleskom jeziku i budu spremni za međunarodne ispite.

Na časovima koristimo savaremene udžbenike koji se bave aktuelnim i deci bliskim temama. Pored knjige i radne sveske, korsitimo i druge savremene nastavne materijale: postere, flashcards, storycards, animirani video materijal, i dr.